Basic Eiendom AS ble etablert i 2003 og har således opparbeidet seg en solid kunnskap om boligmarkedet i Thailand.

Vi er Hovedagent for Bang Saray Nordic Resort i Thailand. Her er allerede 60 store Villa og 40 leiligheter bygget.

Ved bygging og ferdigstillelse av Villa og leiligheter i de neste fasene, vil Bang Sarey Nordic Resort bli den største Nordiske resorten i Thailand med totalt over 300 boenheter.

Valg av partnere er for oss en tidkrevende og grundig prosess. Vi er kun agent for aktører som tilfredsstiller våre krav til kvalitet og integritet. Sist, men ikke minst, er kravet at selskapene skal ha egne driftsselskap med etablerte systemer for fellesutgifter og ivaretagelse av anleggene. Bang Sarey Nordic Resort tilfredstiller alle disse kravene.

Alle kontrakter og transaksjoner ved kjøp ivaretaes av selskapet Nordic Bang Sarey Co. LTD i Thailand iht. Thailandsk lovgivning. Selskapet har Norske eiere som er godkjent " Directors" i Thailand for signering av tinglysninger for eiendomsrett.

Kontakt:

Tom Hamre 
Mobil : +47 922 69 117 E-mail: tom@basiceiendom.no

Kenneth Tvedt
Mobil : +47 479 000 43 E-mail: kenneth@basiceiendom.no

Basic Eiendom AS
Straumeparken
Smålonane 2
5353 Straume